• pt.. sie 19th, 2022

Możemy się spotkać z różnorodnymi rodzajami tłumaczeń

ByRedakcja

sie 13, 2021

Jeśli chodzi o przekłady, możemy się spotkać z różnorodnymi rodzajami oferowanych tłumaczeń, jak tłumaczenie urzędowe, uwierzytelnione, przysięgłe, notarialne, prawne, techniczne, finansowe czy apostille.

Jeśli nigdy wcześniej nie musiałeś składać przetłumaczonego dokumentu, taka terminologia może cię nieco zmylić. Warto poznać te terminy i w jakich przypadkach każdy rodzaj tłumaczenia może być konieczny.

Możemy się spotkać z różnorodnymi rodzajami tłumaczeń

Możesz zlecić tłumaczenia dokumentów w Katowicach

Tłumaczenie urzędowe jest wymagane jako dodatkowy krok w pewnego rodzaju procesie administracyjnym z udziałem władz publicznych, na przykład przedłożeniem zaświadczenia w celu ubiegania się o wizę. Jest więc oficjalny zarówno dlatego, że dany dokument jest publiczny czy administracyjny, jak i dlatego, że zaangażowany jest organ publiczny. Wszystkie tłumaczenia przysięgłe wykonywane przez tłumacza przysięgłego mogą mieć również status urzędowy. Technicznie jednak nie wszystkie oficjalne tłumaczenia dokumentów są tłumaczeniami przysięgłymi. Istnieją przypadki, w których tłumaczenie dokumentu urzędowego odbywa się w ambasadzie lub innej placówce dyplomatycznej danego kraju za granicą.

Tłumacze przysięgli istnieją tylko w określonych krajach. Pieczęć uwierzytelniająca i podpis każdego tłumacza są zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Władze publiczne w wielu krajach zazwyczaj akceptują tylko tłumaczenia wykonane przez tych tłumaczy. Tak więc obcokrajowiec, który chce ubiegać się o wizę lub założyć firmę w innym państwie, będzie potrzebował tłumaczenia dokumentacji wykonanego przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia przysięgłe są również ważne i akceptowane na całym świecie, jednak będą przypadki, w których poświadczone tłumaczenie nie zostanie zaakceptowane bez dołączenia apostille.

Apostille to szybki i łatwiejszy sposób zalegalizowania dokumentu przemieszczanego pomiędzy krajami będącymi sygnatariuszami Konwencji Haskiej z 5 października 1961 roku. Większość oficjalnych dokumentów oraz tłumaczenia Katowice, które mają być używane za granicą, musi posiadać apostille w celu poświadczenia ich autentyczności. Apostille zazwyczaj należy uzyskać przed tłumaczeniem dokumentu, ponieważ on również będzie musiał zostać przetłumaczony.