• wt.. maj 21st, 2024

Ile wynosi emerytura pomostowa?

ByRedakcja

cze 22, 2021

Emerytura pomostowa przysługuje pracownikom którzy pracują w warunkach niebezpiecznych, obecnie reguluje to ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku, Określa ona że powinny być to osoby urodzone po 1948 roku, przepracowały w warunkach niebezpiecznych przez okres co najmniej 15 lat.

Są to także osoby które ukończyły 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn. Mogą się o nie ubiegać osoby z którymi została rozwiązana umowa o pracę. Praca w szczególnych warunkach jest to wykonywanie pracy w środowisku w którym mogą nastąpić trwałe uszkodzenia zdrowia, może być to determinowane siłami natury, procesami technologicznymi.

Ile wynosi emerytura pomostowa?

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Tego rodzaju emeryturę mogą otrzymać przykładowo osoby które pracują przy wydobyciu węgla, górnicy, operatorzy różnego rodzaju maszyn którzy pracują pod ziemią w niebezpiecznych warunkach, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie. Oczywiście mogą być to także osoby które pracują w hucie, odlewniach, koksowniach czy też przy produkcji wyrobów ceramicznych. Dodatkowo także przepisy te obejmują osoby które zajmują się rybołówstwem, a także personel pokładowy na statkach powietrznych.

Dodatkowo emeryturą pomostową może być objęta także grupa osób które wykonują pracę wyjątkowo odpowiedzialną, stresują a także która może mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne. Będą to zatem piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych przykładowo karetek a także kierowcy autobusów, tramwajów. Tego rodzaju przepisy dotyczą także funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

Wysokość emerytury pomostowej obliczana jest na podstawie emerytury przez średnie dalsze życie osób w wieku lat 60, ustalany jest to według tablicy średniego życia Polaków. Do podstawy emerytury pomostowej wlicza się kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji które zostały zewidencjonowane na indywidualnym koncie w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest to także kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego, zatem ustalenie kwoty emerytury pomostowej należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a jej wysokość ustalana jest indywidualnie.