• pt.. sie 19th, 2022

Ile czasu ma ZUS na wypłatę chorobowego?

ByRedakcja

cze 18, 2021

Osoby zatrudnione , mogą w przypadku choroby być objęte wypłatą chorobowego z zakładu ubezpieczeń społecznych.

Według polskiego prawa pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy przez 33 dni w roku kalendarzowym, natomiast jeżeli osoba zatrudniona choruje przez dłuższy okres czasu wówczas zasiłek wypłaca ZUS. Jednak w przypadku osób po 50 roku życia już po 15 dniach niezdolności do pracy obowiązek płacenia świadczenia przejmuje ZUS. Warto zwrócić uwagę iż zasiłek tego rodzaju może zostać pomniejszony o 25% jeżeli w ciągu 7 dni nie zostanie dostarczone zwolnienie lekarskie L4.

Ile czasu ma ZUS na wypłatę chorobowego?

Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłku chorobowego

Naturalnie osoby które zatrudnione są na podstawie umowy zlecenia, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarcza czy też osoby wykonujące pracę nakładcza są także objęte wypłatą tego rodzaju świadczenia tak jak w przypadku osób zatrudnionych na stałe. Dokumentem na podstawie którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypada wypłaca świadczenie jest zwolnienie lekarskie które może być dostarczone w formie elektronicznej lub też jest wydrukiem zaświadczenia które zostało wystawione jako dokumenty elektroniczne. Warto zwrócić uwagę iż może nastąpić sytuacja kiedy zwolnienie lekarskie zostało wystawione za granicą, wówczas również otrzymamy świadczenie.

W przypadku kiedy zwolnienie zostało wystawione w kraju członkowskim Unii Europejskiej nie musimy przedstawiać tłumaczenia, w innym przypadku powinniśmy przedstawić dokument przetłumaczony na język polski. Standardowa wysokość zasiłku chorobowego w naszym kraju wynosi 80% podstawy, w przypadku kiedy pracownik przebywa w szpitalu wówczas utrzymuje 70% podstawy wynagrodzenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia ostatniego dokumentu który jest niezbędny do określenia uprawnień do zasiłku. Jednak warto zwrócić uwagę iż niekiedy termin ten zostaje przekroczony, niektóre osoby nie wiedzą dlaczego nie otrzymały jeszcze pieniędzy na konto. Może okazać się iż w wyniku różnego rodzaju opóźnienia, bardzo często jest to spowodowane niedostarczeniem wszystkich wymaganych dokumentów, niekiedy pracodawcy mogą opóźnić się z wysłaniem dokumentów.