• śr.. cze 19th, 2024

Mezonir 340 wg: skuteczność w ochronie roślin

ByRedakcja

cze 2, 2024

Ochrona roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami jest kluczowym elementem współczesnego rolnictwa.

Wśród wielu dostępnych na rynku preparatów, Mezonir 340 WG wyróżnia się swoją skutecznością i wszechstronnością. W niniejszym artykule omówimy, czym jest Mezonir 340 WG, jak działa oraz jakie są jego zalety i zastosowania w praktyce rolniczej.
Mezonir 340 wg: skuteczność w ochronie roślin

Czym jest mezonir 340 wg?

Mezonir 340 WG to herbicyd o działaniu systemicznym, przeznaczony do zwalczania szerokiej gamy chwastów w uprawach zbóż, kukurydzy oraz innych roślin. Jego składnikami aktywnymi są mezotrion i nikosulfuron, które działają synergistycznie, zapewniając szerokie spektrum działania oraz długotrwałą skuteczność.
Mezotrion jest substancją z grupy triketonoidów, która działa przez hamowanie biosyntezy karotenoidów, co prowadzi do degradacji chlorofilu i zamierania chwastów. Nikosulfuron, należący do sulfonylomoczników, zakłóca procesy wzrostu chwastów poprzez inhibicję syntezy aminokwasów. Połączenie tych dwóch substancji czynnych w jednym preparacie umożliwia zwalczanie zarówno chwastów jedno-, jak i dwuliściennych.

Mechanizm działania

Działanie Mezonir 340 WG opiera się na dwóch podstawowych mechanizmach. Mezotrion, wchłaniany przez liście i korzenie, transportowany jest przez roślinę systemem naczyniowym, co prowadzi do zatrzymania procesów fotosyntezy i zamierania rośliny. Efekty działania mezotrionu są widoczne już po kilku dniach od zastosowania, gdy liście chwastów zaczynają się bieleć, a następnie obumierać.
Nikosulfuron, podobnie jak mezotrion, jest wchłaniany przez liście i korzenie, a następnie przemieszczany w roślinie. Jego działanie polega na blokowaniu enzymu acetylolaktazy (ALS), kluczowego dla syntezy aminokwasów rozgałęzionych. Brak tych aminokwasów prowadzi do zahamowania wzrostu i rozwoju chwastów, co w konsekwencji prowadzi do ich zamierania.

Zalety stosowania mezonir 340 wg

Mezonir 340 WG oferuje szereg zalet, które sprawiają, że jest chętnie wybierany przez rolników:

Szerokie spektrum działania: Dzięki połączeniu dwóch substancji czynnych, Mezonir 340 WG skutecznie zwalcza zarówno chwasty jedno-, jak i dwuliścienne. Jest to szczególnie ważne w zbożach i kukurydzy, gdzie obecność różnych typów chwastów może znacząco obniżać plony.
Długotrwała ochrona: Herbicyd ten zapewnia długotrwałe działanie, co oznacza, że jedno opryskiwanie może chronić uprawy przez dłuższy czas, ograniczając potrzebę kolejnych aplikacji.
Elastyczność stosowania: Mezonir 340 WG może być stosowany w różnych fazach rozwojowych roślin uprawnych, co daje rolnikom większą elastyczność w planowaniu ochrony swoich upraw.
Bezpieczeństwo dla roślin uprawnych: Przy prawidłowym stosowaniu, Mezonir 340 WG jest bezpieczny dla roślin uprawnych, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia roślin w wyniku aplikacji herbicydu.

Praktyczne zastosowanie

W praktyce rolniczej Mezonir 340 WG jest najczęściej stosowany w uprawach zbóż i kukurydzy. Zaleca się jego aplikację w momencie, gdy chwasty są w fazie aktywnego wzrostu, co zwiększa skuteczność działania preparatu. W zależności od stopnia zachwaszczenia, dawki mogą być dostosowywane, co pozwala na optymalne wykorzystanie środka i minimalizację kosztów.
W przypadku kukurydzy, Mezonir 340 WG można stosować zarówno przedwschodowo, jak i powschodowo. Przy aplikacji przedwschodowej, herbicyd działa na kiełkujące chwasty, co zapobiega ich wzrostowi. Powschodowe stosowanie jest efektywne, gdy chwasty są już obecne na polu, co pozwala na bezpośrednie zwalczanie widocznych roślin – https://innvigo.com/p/mezonir-340-wg/.
Mezonir 340 WG jest skutecznym i wszechstronnym herbicydem, który znajduje szerokie zastosowanie w ochronie roślin uprawnych. Jego dwuskładnikowa formuła zapewnia szerokie spektrum działania oraz długotrwałą ochronę przed chwastami. Dzięki elastyczności stosowania i bezpieczeństwu dla roślin uprawnych, Mezonir 340 WG stanowi wartościowe narzędzie w arsenale każdego rolnika, dążącego do maksymalizacji plonów i jakości swoich upraw.